Ako funguje technická analýza II.

14.11.2011 12:45

Technická analýza je popri fundamentálnej analýze ďalším prístupom k hodnoteniu investícií.

Povedal by som že hlavným, sú sice obchodníci, ktorí jej neveria, no na jej zaklade obchodujú okrem stotisicov traderov aj automatické systémy a niektoré dosahujú veľmi vysoké zisky.
V literatúre je definovaná ako analytický prístup, zaoberajúca sa odhadom a predpovedaním budúcich pohybov cien na základe štúdia trhových dát z minulosti (najmä cien a zobchodovaných objemov). Ak upustíme od prehnanej akademičnosti, cieľom technického analytika je identifikovať cenové formácie a trendy vyskytujúce sa v minulosti a využiť ich na predpovedanie možného budúceho vývoja.

Technická analýza sa zameriava na štúdium grafov pohybu cien a zobchodovaných objemov jednotlivých aktív.

Cieľom je, okrem iného, na týchto grafoch identifikovať náznaky notoricky známych formácií, napríklad "hlava-ramená" alebo "dvojitý vrchol". Do arzenálu technického analytika však ďalej patrí záplava indikátorov (napr. kĺzavé priemery, relatívna sila), línie podpory a odporu ("support" a "resistance"), obchodné kanály. Treba dodať, že neexistuje iba jedna metóda technickej analýzy a mnoho analytikov a obchodníkov ich kombinuje viac. Na trhu nájdeme zástancov jednoduchých indikatorov ,sviečkových grafov, ale aj Fibonaciho linií, Dow Theory alebo Elliottových vĺn.

Všetci technickí analytici sa zhodujú na niekoľkých základných princípoch:

Cenový vývoj odráža všetko, cena a cenový vývoj obsahuje všetky relevantné informácie, vyslovujú zástancovia technickej analýzy hypotézu, že nie je potrebné robiť ďalšiu fundamentálnu analýzu. Podľa ich názoru momentálne správy a udalosti rovnako nemajú silu signifikantným spôsobom ovplyvniť cenu daného finančného aktíva.
Ceny sa hýbu v súlade s trendom. Technickí analytici sú ďalej názoru, že sa ceny aktív zvyčajne hýbu jedným smerom - nahor, nadol alebo "do strany". Na základe tejto premisy vzniklo niekoľko štúdií, tzv. "obchodných kanálov", ktoré majú za cieľ predpovedať práve takéto trendové správania, resp. jeho zmeny.

História má tendenciu sa opakovať.

Technická analýza je názor, že investori kolektívne opakujú správanie investorov, ktorí na trhu pôsobili pred nimi. Emócie investorov na trhu môžu byť pre technického analytika nepochopiteľné či iracionálne, ale nemožno poprieť ich existenciu. Vzhľadom na objektívne početnosti takéhoto správania tak technický analytik verí, že sa postrehnuteľné a predpovedateľné formácie na grafe nakoniec objavia a on ich bude schopný ziskovo využiť.


Technická analýza sa však neobmedzuje len na štúdium grafov, ale vždy berie do úvahy aj cenové trendy.

Mnoho analytikov preto pravidelne monitoruje prieskumy investorského sentimentu a zameriava sa na známky zmeny trendu - z rastového na klesajúci a naopak. Ak dosahuje býčia/optimistická nálada investorov maxima, je možné napríklad čakať obrat trendu a pokles. Vysvetlenie je prosté: ak sú všetci optimistickí, možno usudzovať, že majú predmetné aktíva nakúpené a stavajú na ich ďalší rast. V takom okamihu však zostáva len málo ďalších potenciálnych kupcov, ktorí by cenu vyhnali ešte vyššie a preto možno (zvyčajne správne) predpovedať obrat trendu o prepad cien.

Ukážka technickej analyzy na hodinovom grafe EUR/USD

Využivame pri nej

RSI alebo Demarker

MACD

Bolingerové pasmo ( vlnovky na grafe )

Fraktaly ( na obr. zelené šipky )

Kúpujeme :

keď RSI je blizko alebo pod 0,2 , MACD je tiež nízko a krivky sa približujú k sebe, ďalej vidime že cena opušťa dolné Boligerové pasmo a objavi sa nám aspoň jeden dolný Fraktal

Predávame :

keď RSI je pri alebo nad 0,8, MACD je vysoko a krivky sa približujú, cena opušťa horné bolingerové pasmo a objavujú sa horné fraktaly

Ukončujeme :

buď s pevne nastaveným ziskom min. 2 násobok potencialnej straty alebo pokročilejší obchodníci možu použiť TRAILING STOP ( stop, ktorý sa posuva v smere pohybu a zabezpečuje tak zisk )

 

Vidime, že na spravny signal od TA, musíme čakať niekoľko hodín, alebo aj dni, no zase za 10 dní tu vidime 3 silné obchodné príležitosti, ktoré by pri využiti asi 80 % ich potencialu znamenali až 200 % ZISKU pre obchodníka ( pri pake 1:40)

ÁNO pre obchodovanie na burze je potrebné veľa sa učiť , mať trpezlivosť a hlavne dodržiavať MONEY MANAGEMENT...

                            takéto obchodovanie na jednoduchej platforme so slovenčinou si možete vyskušať aj Vy

 

                                          POZRITE sa, ako vyzerala situacia o dva dni...

indikatory nesklamali a v EUR/USD nasledoval ukážkový trend s poklesom a ziskom pre predavajúcich...

Samozrejme, že to nie je stopercentné a ľahké, no na úspech nepotrebujete 100 % obchody , potrebujete cca 70 % spravnosť odhadu a budete ziskoví.

Pre kladný výsledok je potrebné zohľadniť aj dlhodobý trend , buď na dennom grafe alebo týždennom a podľa toho ak je klesajúci, nakúpovať opatrnejšie a opačne ak je stupajúci predavať opatrnejšie.

Vyhodnejšie je robiť obchody v smere hlavného-dlhodobého trendu.

Nastaviť spravne STOP LOSS, napr. ak je vstupná cena pre predaj 1,3760 tak min. 1,3830. lebo aj pri spravnom odhade Vás blízky stoploss vyhodí z obchodu, ktorý mohol skončiť so ziskom ( nezabudnuť na moneymanagement).

 

Na tomto ďalšom obrazku vidime ďalší vývoj o pár hodín, indikatory zase ukazali zmenu trendu na rast, teda podmienky na kúpu, ale trend bol slabší a viackrat sa cena približila nákupnej, to znamena že ak by neskusený obchodník dal blizko STOPLOSS alebo by ho posunul, tak z obchodu vyťaži len časť. Naopak pri využiti trendu na cca 80 % by zisk pri 4000 Eurovej zabezpeke predstavoval 2067 Eur za  2 dni.

Nezabudnite na moneymanagement, ak urobite obchod a je zrušený STOPLOSSOM, to znamena že cena ide ďalej v pôvodnom smere, tak odporučam urobiť 2. a 3. obchod, potom ak aj ten 3. nevyjde nechať to tak a obchodovať až po niekoľkých dňoch keď bude zase dobrá príležitosť. Ak urobite veľmi dobrý obchod alebo naopak odporučam niekoľko dní ( aj týždňov) neobchodovať a študovať situaciu na demo.

PRECIZNOSŤ, ROZVAHA, TRPEZLIVOSŤ a SKÚSENOSŤ, nie vyvoj na trhu sú dôležité pre Vaš dlhodobý úspech.

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT