Ako na Bitcoin, oplatí sa mining ?

11.10.2013 11:41

Revolučné na internetových menách ako Bitcoin je to, že ich žiadna centrálna autorita nereguluje.


„Podľa mnohých ekonómov je problém, že vlády dokážu tlačiť peniaze v podstate zadarmo. Je to len papier alebo číslo v databáze. Bitcoin je založený na tom, že peniaze vznikajú prostredníctvom vopred daného algoritmu a nie je možné dorábať dodatočné peniaze.

 

Z pohľadu užívateľa je ziskanie a použitie bitcoinov relatívne jednoduché.

Stačí si do počítača nainštalovať špeciálny program, ktorý vytvorí virtuálnu peňaženku, ktorá dokáže spojiť užívateľa anonymne s ďalšími počítačmi.
Nainštalovaním programu užívateľ poskytne sieti časť výpočtovej kapacity a pomôže systému k udržateľnosti a šifrovaniu transakcií bitcoinov.

Bitcoin mining

Odmenou za zdieľanie kapacity je „vydolovanie“ určitého počtu bitcoinov. Čím výkonnejší počítač, tým je možná odmena vyššia.
Bitcoiny však nie sú zadarmo. Da sa to prirovnáť k ťažbe zlata. Ťažiť ho môže každý, ale okrem schopností a technických zariadení, je potrebný aj kúsok šťastia.
Druhá možnosť ako získať bitcoiny je použitím niekoľkých internetových zmenární alebo drobných obchodníkov, ktorí na základe aktuálneho kurzu vymenia svetové meny za BTC.

Základným stavebným kameňom bitcoin siete je tzv. blockchain. Reťaz za sebou nasledujúcich blokov, z ktorých každý obsahuje a potvrdzuje transakcie uskutočnené od nájdenia predošlého bloku. Ako vlastne tieto bloky vznikajú ? Vznikajú vďaka výpočtovej sile hardware-u dobrovoľníkov po celom svete - bitcoin minerov (miner - banník).

                                                    Zložitosť ťažby - mining Bitcoin

 

Ako funguje Bitcoin mining

Mineri zbierajú transakcie šíriace sa po sieti a vykonávajú nad nimi zložité matematické operácie. Keď výsledok zodpovedá vopred stanoveným pravidlám, je uznaný ako validný blok ostatnými klientami na sieti. Transakcie takýmto spôsobom overené sú považované za konečné. Čím hlbšie je transakcia v reťazi blokov, tým je dôveryhodnejšia. Štandardne sa za overenú považuje transakcia, od ktorej uskutočnenia sa našlo 6 blokov. Miner ktorý nájde validný blok je oprávnený pripísať si na svoj účet odmenu v rámci pravidiel ktoré uznávajú všetci klienti na sieti. Pôvodná výška tejto odmeny bola 50 BTC.
Momentálne je to 25 BTC a každé 4 roky sa bude postupne znižovať na polovicu, až sa do obehu dostane 21 000 000 BTC kedy sa prestane za nájdené bloky pripisovať odmena úplne. Prečo by ale mineri pokračovali vo svojej práci bez odmeny? Odpoveď je jednoduchá. Okrem pevne stanovenej odmeny si miner môže pripísať na svoj účet aj poplatky, ktoré užívatelia platia pri každom prevode bitcoinov. Tento poplatok je veľmi malý a pre jednotlivca takmer nepostrehnuteľný. No čím viac používateľov bitcoinov jestvuje, tým viac takýchto malých poplatkov dostanú mineri za nájdený blok. Ak sa bitcoiny v budúcnosti hojne rozšíria, nebudem potrebné udeľovať minerom extra odmenu pretože poplatky od ostatných pokryjú náklady spojené s ich prácou.

 

Bitcoin mining- teória

Čo všetko obsahuje blok:
• Magické číslo identifikujúce bitcoin sieť - 0xD9B4BEF9
• Veľkosť bloku
• Hlavička
o Číslo verzie bloku
o Hash predošlého bloku
o Hash transakcií obsiahnutých v bloku
o Dátum a čas
o Obtiažnosť - mení sa každých 2016 blokov na základe rýchlosti akou nové bloky pribúdali
o Náhodné číslo - mení sa pri každom pokuse
• Počet transakcií
• Jednotlivé transakcie


Práve na základe vyznačených častí hlavičky vieme rozlíšíť či sme vytvorili platný alebo neplatný blok. Obtiažnosť je číslo, ktoré určuje počet núl potrebných na začiatku hashu bloku, aby bol považovaný za platný. V prípade že sila výpočtového výkonu minerov stúpne a bloky pribúdajú rýchlejšie ako raz za 10 minút, obtiažnosť sa zvýši. V prípade že klesne a bloky pribúdajú pomalšie, obtiaťnosť sa zníži.

Miner rieši  umelý problém ( hashe ) preto , aby vytvorenie nového bloku bolo veľmi zložité TEDA aj veľmi  ťažko falšovateľné .
Obtiažnosť  nájdenia bloku ( limit hashe ) JE každých 14 dní upravovaný podľa aktuálnej výpočtovej Sily vsetkých miner Tak , ABY was Nový blok uvoľnený práve na každých 10 minút . [ 24 ] Mena JE TEDA robiť Siete uvoľňovaná približne rovnakou rýchlosťou zatuchnutý , nehľadiac na POČET miner .

 

Mining- ťažba cez združenia-pooly

Pretože je nájdenie bloku náhodný Proces , od Malej Miner JE Zárobok Velice nepredvídateľný . Miner sebe preto Casto združujú do poolov  a v pooloch skúšajú šťastie SPOLOČNE . Ak niektorý z Nich nájde blok , Odmena sa rozdelí medzi  vsetkych minerov . Hlavnou výhodou je väčšia predvídateľnosť , zatiaľ čo baník s priemernou grafickou kartou by našiel blok v. priemere až za 5 rokov do te doby by nezískal NIC [ 28 ] ( máj 2013 ) , v poole moze dostávať pomerne malú časť niekoľkokrát denne . Nevýhodou sú obvyklé Potom popl Poolum v Radu PERCENT .

 

Technické riešenie Bitcoin mining  pool

Na princíp fungovania výťažok- pool prišiel český programátor Marek Palatinus  , ktorý tiež  jeden z najvýznamnejších poolov prevádzkuje . [ 29 ] Funguje na Tak , že bazén-pool  vytvorí takmer celý blok (zahrnie všetky transakcie  ) ,  jedine  čo chýba , je nájsť cislo , ktoré spolu s daným blokom bude davat správny hash ( bude menší ako HODNOTA Dana obtiažnosťou ) .  Potom každému pridelí miner nejaký rozsah , ktorý má hľadať . Miner potom naspäť poole reportuje výsledky , ktoré sú pod nejakú hodnotu Väčšieho , NEZ JE potreba na Nový blok ( JE Tak oveľa ľahšie badateľné ) . Väčšina týchto čiastkových výsledkov nevedie Tak na Nový blok , Pool Tak moze vedieť , že baník na probléme pracuje podľa počtu čiastkových výsledkov ho aj odmeňuje .

Protože pravidla bloku určuje správce poolu, nie minéři, má správce poolu poměrně velký vliv. Je tak důležité, aby žádný jeden pool pod sebou neměl nadpoloviční většinu minérů, neboť by mohl rozhodovat, které transakce nezahrnout a síť by tak byla částečně centralizována.
Čo potrebujeme:
• Hardware ktorý bude vykonávať výpočty
• Software ktorý preň bude dodávať vstupné hodnoty
Hardware:
V úplnych začiatkoch Bitcoin miningu bola obtiažnosť tak nízka, že na úspešné nájdenie bloku stačil procesor bežného kancelárskeho počítača. Dnes je však tento spôsob neefektívny a energeticky náročný.

 

                                                     viac informácií

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT