Terminológia obchodovania FX a CFD

13.01.2012 14:25

Investícia do menových párov a CFD patrí k počinom, u ktorých je veľmi cennou devízou príprava. Chápanie a znalosť terminológie má pre akéhokoľvek obchodníka značný prínos.

 • Kurz

  Indikatívna trhová cena, ktorá v kontexte Forexu znamená výmenný kurz kótovacej meny, platný v danú chvíľu. Kurz sa uvádza vždy pre menový pár, napríklad EUR/USD, AUD/JPY alebo USD/JPY. Prvá mena v páre je základná mena, zatiaľ čo druhá je menou kótovacou.

  Menový pár sa obvykle uvádza s presnosťou na jednu desaťtisícinu (teda so štyrmi desatinnými miestami), s výnimkou menových párov s japonským jenom, kde sa kurz uvádza obvykle s presnosťou na jednu stotinu (teda s dvomi desatinnými miestami).

  Kurz tvoria obvykle dve čísla. Prvé číslo je cena Bid, teda predajná cena, a druhé číslo je cena Ask, alebo nákupná cena.

  Napríklad:

   

 • Bid/Ask

  Cena Bid, alebo predajná cena, je výmenný kurz, za ktorý je mena ponúkaná k predaju. Cena Ask, alebo nákupná cena, je výmenný kurz, za ktorý je možné menu nakúpiť.

  Vo vyššie uvedenom príklade páru EUR/USD (menový pár euro a dolár) je kurz uvedený formou 1,5034/1,5037 (v angličtine s použitím desatinnej bodky). Inak povedané, kurz menového páru EUR/USD je 1,5034/1,5037, kde 1,5034 je cena Bid a 1,5037 je cena Ask. To znamená, že pokiaľ chcete predať základnú menu – v tomto prípade teda euro – dostanete za 1 euro 1,5034 amerického dolára. Na druhú stranu, keby ste chceli základnú menu kúpiť, potom Vám kurz hovorí, že k nákupu 1 eura potrebujete 1,5037 amerického dolára.

 • Lot

  Lot je štandardná veľkosť jednotky v transakcii. Predstavuje minimálne množstvo, ktoré je možné pri každom nástroji obchodovať.

  Pri obchodovaní menových párov je štandardná veľkosť lotu 1 000 jednotiek obchodovanej meny.

  Pri obchodovaní CFD sa štandardná veľkosť lotu pohybuje od 1 do 500 jednotek obchodovaného CFD.

 • Pip (bázický bod)

  Je najnižšou hodnotou v obchodovanej mene a pre rôzne meny sa môže líšiť. Pri väčšine menových párov znamená jeden pip 1/10 000 (0,0001) obchodovanej meny. Pri menovom páre s japonským jenom však pip znamená 1/100 (0,01) obchodovanej meny.

  Zisk z obchodu možno vyjadriť v pipsoch. Povedzme, že ste kúpili pár EUR/USD kurzom 1,5016 a predali ho kurzom 1,5037. 37-16=21. Váš zisk je 21 pipsov.

 • Hodnota pipsu

  Hodnota pipsu môže byť variabilná, alebo fixná, podľa toho, ku ktorému menovému páru sa viaže a aká je základná mena vášho účtu (teda určujúca mena). Hodnota pipsu je priamo závislá na zobchodovanom množstve.

  Najjednoduchší spôsob ako spočítať hodnotu pipsu je vydeliť 1 pip výmenným kurzom a výsledok vynásobiť veľkosťou lotu. Tým získame hodnotu pipsu vo vzťahu k základnej mene. Pokial je základná mena vášho účtu iná, než je základná mena obchodovaného páru, potom stačí výsledok vynásobiť príslušným výmenným kurzom.

  Napríklad: Aká je hodnota pipsu pri zobchodovanom páre GBP/JPY s kurzom 128,92? Hodnota pipsu 1 štandardného lotu (5 000) páru GBP/JPY, ktorý sa obchoduje kurzom 128,92, je:

  0,01/128,92 = 0,00007756 GBP

  0,00007756 x 5 000 = 0,387 GBP

  Základná mena vášho účtu je USD. Pokiaľ výmenný kurz páru GBP/USD je 2,0612, potom je hodnota jedného pipsu pre 1 štandardný lot vo vzťahu k základnej mene účtu: 0,387 x 2,0612 = 0,80 USD.

 • Spread

  Je rozdiel medzi cenou Bid a Ask. Napríklad: Ak je kurz páru EUR/USD 1,5034/1,5037 (inými slovami, cena bid je 1,5034 a cena ask je 1,5037), spread páru EUR/USD je v tomto prípade 3 pipsy. Vďaka nízkym spreadom môžu obchodníci predávať a nakupovať s veľmi nízkym sklzom v plnení.

 • Marža

  Povinná čiastka, potrebná k otvoreniu či udržaniu pozície. Obvykle sa vyjadruje v percentách otvorenej pozície. Vaša povinná marža môže byť 0,5 %. To znamená, že k udržaniu pozície 100 000 EUR/USD je nutné mať na účte prostriedky vo výške najmenej 500 eur.

 • Páka

  Ide o využívanie požičaného kapitálu k potenciálnemu zvýšeniu návratnosti. Obchodovanie na páku znamená, že môžete obchodovať za podstatne vyššie čiastky, než je zostatok vašich prostriedkov, ktoré sa využívajú len ako marža. Vysoká páka dokáže významne zvýšiť potenciál návratnosti, avšak môže rovnako významne zvýšit potenciálne straty. Páka sa uvádza ako pomer, napríklad 200:1. To znamená, že obchodník môže obchodovať v hodnotách 200krát vyšších, než je súčet jeho prostriedkov na maržovom účtu. Pokiaľ má obchodník na účte 1 000 USD, potom môže otvoriť obchody za 200 000 USD.

 • Úroky

  V pravom slova zmysle predstavujú úroky cenu peňazí. Ide o čiastku zaplatenú z pôžičiek a prijatú z vkladov.

 • Dlhá (long) pozícia

  Obchodník, ktorý otvára dlhú (long) pozíciu, predpokladá, že cena nakupovaného menového páru alebo CFD pôjde hore.

 • Krátka (short) pozícia

  Obchodník, ktorý otvára krátku (short) pozíciu, predpokladá, že cena nakupovaného menového páru alebo CFD pôjde dolu.

 • Value date (Dátum vysporiadania)

  Dátum, ku ktorému protistrany finančnej transakcie súhlasia s vysporiadaním svojich záväzkov, teda s výmenou platieb.

 • Rollover

  Proces, kedy sa vysporiadanie obchodu prevedie k ďalšiemu dátumu vysporiadania (value date) a podľa rozdielu v úrokovej sadzbe daných dvoch mien sa zaúčtuje poplatok. Otvorené pozície sa každý deň o 21:00 hod. GMT prevedú do ďalšieho dňa a pozície na základe úrokového rozdielu medzi kupovanou a predávanou menou získavajú alebo strácajú určité úroky.

  Pokiaľ si kúpite menový pár a držíte ho cez noc a základná mena má vyššiu úrokovú sadzbu než kótovacia mena, potom vám budú úroky pripísané a naopak.

 

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT